Girls Act

COVID-19

En særlig tid kræver særlige tiltag, vi vil sammen med BrøndyEvent gøre vores bedste sammen med jer, for at alle skal føle sig trygge.

  • Der er placeret hygiejnestationer ved indgange, toiletter, konferencelokaler og spiseområder, hvor det er muligt at spritte hænder.
  • Der er tydeligt markering i gangarealer så der kan overholdes en-meters afstand
  • Forplejning bliver indpakket portionsvis. Alle drikkevarer serveres enkeltvis eller i lukkede flasker og ved flere stationer, så der ikke opstår køer.
  • Ved tilmelding vælges workshop og ud fra dette har vi planlagt dagen så vi mest muligt er sammen med dem der er i samme workshop – også under de fælles oplæg og pauser.
  • Vi tilpasser løbende til myndighederne anbefalinger.

Du videresendes nu til vores tilmeldingssystem, vent et øjeblik.